Om oss Godt jobba.no

Hvem er vi?

F-Eiendom bygg3.jpg

F-Eiendom BYGG er en avdeling i F-Eiendom, som driver mindre byggeprosjekt slik som tilbygg, rehabilitering og omgjøringsjobber. Vi tar sikte på de mer avanserte jobbene, hvor vi tar hensyn til gammel arkitektur, spesielle bygningskonstruksjoner o.l. F-Eiendom SERVICE er en avdeling som tar seg av vedlikehold, byggdrifting og reparasjoner, samt utleie og konsulenttjenester for eiendomsmarkedet. Service-enheten i F-Eiendom, følger alltid opp våre prosjekt i avdeling Bygg, slik som ettårsbefaring, reklamasjoner etc.

Restaurering

Våre restaureringsjobber består helt eller delvis om tilbakeføring til original stand i moderne materialer der disse er bedre

Omgjøring

Ved omgjøringer taes det hensyn til om det skal være det praktiske man er ute etter, med de gode løsningene, eller om det er det designmessige som står høyest. Vi kan bistå med vår erfaring på begge felt

Tilbygg

Vårt mål er ikke å bygge nye hus, men tilkobling av ny del på eksisterende. Mange utfordringer kan dukke opp ved tilbygg på eldre, skjeve hus. Dette vil vi være best på.

Referanser

Følg våre prosjekt på facebook www.facebook.no/feiendomBygg.